Privacy policy

Wat is ‘AVG’?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn gegevens over natuurlijke personen. Bijvoorbeeld identificatiegegevens, financiële of medische gegevens.

Wat doet Patronale Life met uw gegevens?

Patronale Life (en haar dochtervennootschap HypoStart) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: u ondersteunen en advies geven wanneer u financiële keuzes maakt, de overeenkomsten die u met Patronale Life sluit uitvoeren, de interne bedrijfsvoering van Patronale Life ondersteunen, de wettelijke verplichtingen nakomen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

De AVG definieert niet alleen de manier waarop we met uw gegevens moeten omgaan. Ze bepaalt ook de rechten die u kunt uitoefenen:

Recht op inzage

U kunt uw persoonsgegevens die HypoStart gebruikt, raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering

U kunt uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht op gegevenswissing

U kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kunt u ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan een andere partij.

Recht op bezwaar

U kunt zich verzetten tegen bepaalde manieren waarop uw gegevens verwerkt worden.

Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Bepaalde dossiers kunnen via een geautomatiseerde procedure worden geëvalueerd om tot een bepaald besluit te komen. In dat geval kunt u vragen om een persoon, bijvoorbeeld een dossierbeheerder, te laten tussenkomen in de besluitvorming.

Recht op beperking

U kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van uw gegevens even stop te zetten. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens aangepast moeten worden, kunt u vragen om de verwerking van uw gegevens stop te zetten tot de aanpassing is gebeurd.

HypoStart Privacy verklaring (PDF)